Editorial Board

Editor-in-Chief

 • Ho-Min Kang
  Kangwon National Univ.

Deputy Editor-in-Chief

 • Jong-Yea Kim
  Kangwon National Univ.

Editorial Board

 • Bong-Jun Ji
  Kangwon National Univ.
 • Chang-Wyeun Mo
  Kangwon National Univ.
 • Chan-hui Lee
  Kyung Hee Univ.
 • Cheol-Seong Jang
  Kangwon National Univ.
 • Dong-Cheol Jang
  Kangwon National Univ.
 • Du yun Jeong
  Kyungpook National Univ.
 • Eun Young Park
  Korea Univ.
 • Gyo-nam Kim
  Kyungnam Univ.
 • Ho-jong Ju
  Jeonbuk National Univ.
 • Jae-sung Cho
  Chungnam National Univ.
 • Ju Hun Lee
  Shinhan Univ.
 • Ju-Il Kim
  Kangwon National Univ.
 • Jung-hyun Choi
  Ewha Womans Univ.
 • Ki-Young Choi
  Kangwon National Univ.
 • Kyu-jung Chae
  Korea Maritime & Ocean Univ.
 • Min-Kyu Moon
  Kangwon National Univ.
 • Seong-gu Hong
  Hankyong National Univ.
 • Seung-jae Hwang
  Gyeongsang National Univ.
 • Yong-chul Shin
  Kyungpook National Univ.
 • Yoonsuk Lee
  Kangwon National Univ.
 • You-Ri Yang
  Kangwon National Univ.

Manuscript Editor

 • Kyoung-mi Park
  Kangwon National Univ.